FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्षको वार्षिक विनियोजित बजेट २०७९।०८०

७९-८० 07/15/2022 - 13:20 PDF icon बजेट २०७९।८०.pdf

आर्थिक वर्षको वार्षिक विनियोजित बजेट ०७८।०७९

७९-८० 07/16/2021 - 12:37 PDF icon bajet 207879.pdf

आर्थिक वर्षको वार्षिक विनियोजित बजेट ०७७।०७८

७७/७८ 07/19/2020 - 17:02 PDF icon CamScanner 07-17-2020 16.42.31.pdf

आर्थिक वर्षको वार्षिक विनियोजित बजेट

७७/७८ 07/17/2020 - 17:40 PDF icon CamScanner 07-17-2020 16.42.31.pdf

आर्थिक वर्ष ७६।७७ पारित निति तथा कार्यकम बजेट

७६/७७ 07/09/2019 - 12:48 PDF icon rs2019 (47).pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाका शिक्षा नियमावली २०७४

७५/७६ 07/09/2019 - 12:09 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाबाट पारित स्थानिय राजपत्र प्रशासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/09/2019 - 12:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४(1).pdf

ताँजाकोट गाउँ कार्यपालिका स्थानिय तहको उपभोता सम्वन्धि समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि २०७४

७५/७६ 07/09/2019 - 11:51 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/09/2019 - 11:44 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाको घ वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

७५/७६ 07/09/2019 - 11:36 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages