FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

राजस्व परामर्श समितीको तर्फबाट आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि गाँउ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 11/21/2018 - 14:13 PDF icon hhh.pdf

राजस्व परामर्श समितीको तर्फबाट आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि गाँउ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 11/21/2018 - 14:12 PDF icon hhh.pdf

श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन, २०७५

७५/७६ 11/21/2018 - 14:04 PDF icon सोत अनुमान तथा बजेट अनु%A.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को ताँजाकोट गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 11/21/2018 - 13:46 PDF icon गाउ सभामा पेश हुने निती %.pdf

Pages