FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ताँजाकोट गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि एन २०७४

७५/७६ 07/07/2019 - 12:56 PDF icon ताँजाकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपाालिकाबाट कर तथा गैरकर राजव्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वन‍ेको नमूना कानून

७५/७६ 07/05/2019 - 15:07 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमुना कानून.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

७५/७६ 07/05/2019 - 14:58 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनको कानून २०७४

७५/७६ 07/05/2019 - 14:49 PDF icon ताँजाकोट गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यवधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका( कार्यसम्पादन ) नियमावली २०७४

७५/७६ 07/05/2019 - 14:34 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाँउपालिकाको सरकारी एन २०७५

७५/७६ 07/05/2019 - 13:07 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf

ताँजाकोट गाँउ कार्यकालिकावाट पारित स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि

७५/७६ 07/05/2019 - 11:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

ताँजाकोट गाउँपालिका स्थानिय राजपत्र संगालो

७५/७६ 07/02/2019 - 12:28 PDF icon Rajpatra 2075 (Tanjakot Rural Municipality Humla).pdf, PDF icon Karyabidhi 2075 (Tanjakot Rural Municipality Humla) (2).pdf

अार्थिक वर्ष २०७५।०७६ गाउँसभामा पारित भएकाे बजेट

७५/७६ 11/26/2018 - 12:45 PDF icon Local%20Level%20Budget%20Format आव ०७५।७६ को बजेट.pdf

राजस्व परामर्श समितीको तर्फबाट आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि गाँउ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 11/21/2018 - 14:13 PDF icon hhh.pdf

Pages