FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

७७/७८

प्रधानमत्न्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार स‌‍‍‌योजक सिफारिस

दस्तावेज: 

प्रधानमत्न्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार स‌‍‍‌योजको प्रारम्भिक योग्यताको सुची प्रकाशन गरिएको

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक करार पदिपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा चौथो प्रकाशित सुचना

दस्तावेज: